Vid varje uthyrningstillfälle skriver vi avtal med dig för din och våran trygghet.
Vi hyr främst ut i Skåne.
1. VILLKOR
• Kunden ansvarar för att kontrollera teknikens skick och att den fungerar som den förväntas vid upphämtning.
• Kunden hämtar och lämnar tekniken på överenskommen tid och plats i enlighet med punkt 2.
• Kunden ansvarar för att återlämna tekniken i samma skick som vid upphämtningstillfället. Vid skada – se punkt 5.
• Kunden ansvarar för att tekniken används, enskilt och/eller i relation med utrustning från kund eller tredje part, på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
• Kunden ansvarar för att tekniken inte används i samband med något olagligt.

2. HYRESPERIOD
Hyresperioden specificeras vid hyrestillfället i en bilaga tillsammans med tekniken.

3. BETALNING
Betalningsvillkor: 14 dagar netto.

4. FÖRSÄKRING
Kunden är skyldig att hålla tekniken försäkrad vid all uthyrning, med ett undantag (”undantag 1”):
Uthyrarens personal är anlitad och närvarande under användandet och/eller transport av tekniken och/eller förvaring av tekniken under hyresperioden.

5. SKADA / SEN ÅTERLÄMNING
• Alla skador som uppkommer under hyresperioden, i enlighet med punkt 4, är kunden ansvarig för och skadorna kommer att debiteras kunden.
• Alla skador som uppkommer vid ”undantag 1” kommer uthyrarens aktuella självrisk att debiteras kunden.
• Vid sen återlämning debiteras 1 x dagspris (exkl. rabatter) för varje påbörjat dygn.
Back to Top