Green screen med storleken 3x6m.
Strykning ingår efter varje uthyrning.
Back to Top